Niezwbywalne prawa pacjenta

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 68 ust.1 definiuje prawo każdego z nas do ochrony zdrowia. W ślad za niezbywalnymi uprawnieniami tam zagwarantowanymi, szczegółowy zakres praw pacjenta spisany jest w postaci szeregu ustaw, należą do nich: ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustawa o ochronie zdrowia psychicznego ustawa o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej czytaj całość